Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3136 publikací (zobrazeny záznamy 3021 - 3040)
1996, Večerník, Jiří

Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993.

Téma:
mzdy a příjmy, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
1996, Večerník, Jiří
Téma:
ekonomie, transformace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
1996, Vlachová, Klára
Téma:
politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
popularizační článek
1996-1997, Matějů, Petr, Klára Vlachová
Téma:
volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
1996-1997, Vlachová, Klára
Téma:
veřejná politika, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
1996, Vlachová, Klára
Téma:
veřejná politika
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
1996, Vlachová, Klára

Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993

Téma:
sociální nerovnosti, transformace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
1996, Vlachová, Klára

Souborná práce představuje českou společnost v její mnohotvárnosti a pohybu, naznačuje trendy a popisuje uskutečněné změny.
První část společné práce sociologů, ekonomů, politologů a demografů je věnována lidským zdrojům - vzdělání, podnikání, rodině. Druhá část se zabývá ekonomickou transformací, sociální strukturou a vztahem mezi trhem a státem. Tematice vztahů sociální a politické struktury je věnován závěr. Vybaveno řadou grafů a výsledků výzkumů.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
1996, Machonin, Pavel, Milan Tuček
Téma:
elity, transformace
Typ publikace:
recenzovaný článek
1996, Machonin, Pavel, Milan Tuček

Studie analyzující podstatu zásadních přeměn ve všech oblastech života české společnosti v letech 1989-1995 i zpětnou občanskou reflexi tohoto procesu.Interdisciplinární kolektivní studie. Ekonomická transformace a její systémové zásady. Sociální transformace a vznik nové sociální struktury. Transformace politického systému, lidské mentality a společenského vědomí.

Téma:
sociální nerovnosti, transformace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
1996, Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.)

Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993.

Téma:
sociální nerovnosti, sociologická data, transformace
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
1996, Večerník, Jiří
Téma:
transformace
Typ publikace:
popularizační článek
1996, Vlachová, Klára
Téma:
kriminalita, veřejná politika
Typ publikace:
popularizační článek
1996, Večerník, Jiří
Téma:
sociální nerovnosti
Typ publikace:
popularizační článek
1996, Vlachová, Klára
Téma:
volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
popularizační článek
1996, Večerník, Jiří
Téma:
mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, transformace
Typ publikace:
popularizační článek
1996, Vlachová, Klára
Téma:
volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
popularizační článek
1996, Vlachová, Klára
Téma:
volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
popularizační článek
1996, Večerník, Jiří
Téma:
volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
popularizační článek
1996, Večerník, Jiří
Téma:
veřejná politika, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
popularizační článek

Stránky