Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3040 publikací (zobrazeny záznamy 21 - 40)
2016, Hana Tenglerová

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2015, Hana Tenglerová

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Poláková, Markéta, Kostelecký, Tomáš

The article focuses on an analysis of the professions of Czech deputies in the interwar period and in the period after 1989. Based on the theoretical framework of representation we assume that voting decisions are influenced not only by party electoral programs, but also by the individual characteristics of candidates. Candidate professions may indicate whether they are considered to be sufficiently qualified and whether they are considered to represent the interests of voters.

Téma:
elity, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
historická sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2015, Dudová Radka

Kniha poskytuje přehled teorií a dostupného empirického výzkumu, a přehled o situaci a institucionálním uspořádání v oblasti péče o starší v České republice. Představuje výsledky vlastního empirického výzkumu veřejného a politického diskurzu o péči o seniory a biografického výzkumu neformálních pečujících v České republice.

Téma:
gender, péče, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Čermák, D., R. Mikešová, J. Stachová
Téma:
důvěra/sociální koheze
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Čermák, Daniel, Renáta Mikešová, Jana Stachová

This article deals with the factors influencing the degree of trust in political institutions at three levels of government in the Czech Republic (national, regional and local) in two dissimilar regions in the time of economic crisis in 2009, the year when citizens of the Czech Republic experienced the negative impacts of growing unemployment and a substantial decline in real GDP. Two competitive theories - the cultural and the performance explanantion - were used as a theoretical framework.

Téma:
politika (a postoje k politice), regiony
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Petrúšek, Ivan
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
recenze publikace
2016, Mysíková, Martina, Večerník, Jiří

The article deals with life and job satisfaction of the Czech working-age population. First it highlights concepts of happiness and satisfaction within the emerging multidimensional approaches to individual and societal well-being. Then, it resumes the data sources of those measures, with specific attention to the Module on Subjective Well-being of the survey EU-SILC.

Téma:
životní úroveň
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Mysíková, Martina

Česká republika se svou desetiprocentní mírou chudoby řadí na nejlepší místo v evropském žebříčku. Jak se ale chudoba měří? Bude si ČR v mezinárodním srovnání stát stejně dobře, podíváme-li se na chudobu jinou optikou?

Téma:
životní úroveň
Typ publikace:
popularizační článek
2016, Matějů, Petr, Petra Anýžová
Téma:
hodnotové orientace, metodologie výzkumu
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Anýžová, P., P. Matějů, F. Zich
Téma:
důvěra/sociální koheze, regiony, sociální kapitál
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Anýžová, P., Kubátová, H., Znebejánek. F.
Téma:
hodnotové orientace, náboženství a religiozita, regiony
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Anýžová, P., Kubátová, H., Matějů, P.
Téma:
mezigenerační vztahy, náboženství a religiozita, péče, práce, regiony, rodina, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky