kapitola v konferenčním sborníku
Patočková, V., J. Šafr

Životní styl po roce 1989 – proměny trávení volného času ve sféře kulturní participace

Patočková, V., J. Šafr . 2014. „Životní styl po roce 1989 – proměny trávení volného času ve sféře kulturní participace.“ Pp.15 -23 in L. Lázňovská (ed.). Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989. Praha: NIPOS.