Seznam publikací

Nalezeno 3117 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2017, Jiří Večerník a Martina Mysíková

V návaznosti na studii autorů „Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele“ tato studie přináší souhrnný pohled na výdělky osob, příjmy domácností, přerozdělovací toky, majetkové rozdíly a hospodaření rodin, a to jednak ve vývoji v ČR a jednak ve srovnání s evropskými zeměmi. Zabývá se rovněž vnímáním nerovnosti a středostavovskou identitou.

Téma:
ekonomie, EU, globalizace, sociální nerovnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Čermáková, D., Leontiyeva, Y.

Using the European Social Survey data we studied migration attitudes in 19 European countries, including Czechia. We introduced and tested the assumption about the bi-dimensional nature of migration attitudes, where personalized attitudes towards immigrants as individuals might differ from the generalised attitudes toward immigration as a phenomenon.

Téma:
hodnotové orientace, migrace a mobilita
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana, Fält, Katja
Téma:
sociologická data
Typ publikace:
jiná publikace
2017, Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana
Téma:
sociologická data
Typ publikace:
jiná publikace
2017, Vohlídalová, Marta
Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Vojtíšková Kateřina, Markéta Poláková, Věra Patočková

The concept of cultural planning is relatively well-established in many countries as a tool which enables municipalities to use their potential in local development, yet still notwell-known and debated among scholars, practitioners, or the wider public in Central Europe, including in the Czech Republic.

Téma:
kultura, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Zuzana Uhde
Téma:
gender, globalizace, migrace a mobilita
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Uhde Zuzana
Téma:
EU, globalizace
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Blanka Nyklová, Hana Víznerová

V roce 2016 vydala VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem AV ČR knihu Hledání dynamické rovnováhy: Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha ve dvaceti rozhovorech představila vědkyně, výzkumnice a pedagožky působící na VŠCHT Praha s cílem ukázat vzory začínajícím vědkyním či studentkám uvažujícím o vědecké dráze.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Marková Volejníčková, R., M. Pospíšilová
Téma:
gender, životní prostředí
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2017, Straková, Naděžda

Velké příběhy dějin často opomíjejí ženské aktérky, přestože i ony se veřejného dění účastní a v dějinách mají nezanedbatelnou roli. Jedno z takových bílých míst „ženské“ historie se snaží zaplnit publikace Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.

Téma:
gender
Typ publikace:
popularizační článek
2013, Hamplová, D.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Kristyna Chabova
Téma:
korupce, metodologie výzkumu
Typ publikace:
impaktovaný článek
2013, Kristyna Chabova
Téma:
volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd CR přináší publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých oborech na různých typech institucí.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky