odborná kniha / monografie
Holas, Jakub, Krulichová, Eva, Háková, Lucie, Scheinost, Miroslav

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel