recenzovaný článek
Dudová Radka, Volejníčková Romana

Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory

Dudová Radka, Volejníčková Romana. 2014. „Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15 (1): 41-54. ISSN 1213-0028.

Na základě kvalitativního výzkumu žen, které v minulosti pečovaly nebo pečují o své stárnoucí matky, popisujeme a vysvětlujeme faktory vedoucí k převaze žen v neformální rodinné péči o seniory. Vycházíme z teorie Sandry Harding a Joan W. Scott, které definují gender jako kategorii fungující na několika vzájemně propojených úrovních. Na základě analýzy biografických rozhovorů ukazujeme, jaké kulturní a strukturní faktory ovlivňují ženy v rozhodnutí poskytovat péči, a jak jsou tyto faktory genderově strukturované. Co se týče kulturních faktorů, zaměřujeme se na proces socializace, analyzujeme působení genderových norem péče a otázku kulturních tabu v intimní péči. Co se týče strukturních faktorů, zaměřujeme se na placenou práci, genderovou dělbu práce v rodině a nedostupnost formálních služeb péče. Na příbězích pečovatelek ukazujeme, jak tyto faktory společně posilují spojení mezi ženami a osobní péčí o seniory. Zároveň identifikujeme trhliny v tomto genderově konzervativním modelu neformální péče.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
péče