recenzovaný článek
Vojtíšková, K., M. Poláková, V. Patočková

Kulturní plánování v kontextu městského rozvoje a udržitelnosti

Vojtíšková, K., M. Poláková, V. Patočková. 2016. „Kulturní plánování v kontextu městského rozvoje a udržitelnosti.“ Anthropologia Integra 7 (1): 69-78. Dostupné z: https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/3416.