odborná kniha / monografie
Moravcová, Eva, Podaná, Zuzana, Buriánek, Jiří a kol.

Delikvence mládeže: Trendy a souvislosti