Projekty

Hledat projekty podle kritérií

Anebo projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 254 projektů (zobrazeny záznamy 161 - 180)
Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2008
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt je součást mezinárodního komparativního výzkumného projektu International Metropolitan Observatory, který se soustřeďuje na studium sociálně-prostorových změn, k nimž dochází v metropolitních oblatech, a jejich vlivu na změny politického...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
Hlavním cílem projektu je studovat rozdíly ve fungování regionů, které v tomto projektu chápeme jako jejich schopnost reagovat na sociální, ekonomické a politické změny, které zasahují českou společnost v období post-komunistické transformace,...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2006
Zadavatel:
GA ČR
  V rámci dvouletého projektu vznikla databáze cca 2 tisíc obcí, které se od jiné obce oddělily, s jejich základními charakteristikami: Téměř všechny nově vzniklé obce mají méně než 2 000 obyvatel, polovina má jenom do 200 obyvatel. Identifikace obyvatel...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2004 - 2005
Zadavatel:
GA ČR
Projekt si klade za cíl identifikovat hlavní zdroje a příčiny nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v ČR, o kterých je z předchozích analýz známo, že patří k největším v OECD. Předpokládáme, že tak jako v jiných zemích, k hlavním zdrojům těchto...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2003 - 2008
Zadavatel:
ministerský projekt
Výzkum se soustředil na otázku podmíněnosti politických orientací a postojů jednotlivců a pokusil se odpovědět na otázku: je to postavení jednotlivce v sociální struktuře nebo to jsou teritoriálně specifické faktory, které jeho postoje ovlivňují?...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2003 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je podpora účasti ČR ve výzkumném programu Evropské nadace pro vědu (ESF) „Evropský sociální výzkum“ (European Social Survey - ESS), kterého se účastní také Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Itálie, Maďarsko,...
Trvání projektu:
2003 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Projekt byl zaměřen na analýzu fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Kromě studia nedobrovolné bezdětnosti byl zaměřen i na šetření volby života bez dětí. Důraz je kladen na výzkum životních strategií, podmínek a identit bezdětných mužů a žen tří...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2003 - 2006
Zadavatel:
GA ČR
Projekt provedl mezinárodně komparovatelné kvantitativní šetření v rámci mezinárodního projektu ISSP (modul 2004 Občnaství), kde se zaměřil na čtyři klíčové dimenze občanství: hodnocení politických a demokratických institucí občany; definice ideálních...
Oddělení:
Trvání projektu:
2003 - 2005
Zadavatel:
GA AV ČR
Standardy bydlení jsou v souladu s výzkumnou praxí v zemích Evropské unie (EU) zpravidla analyzovány v kontextu celkové životní úrovně domácností (life conditions, conditions de vie) a v širší perspektivě zahrnují analýzy vývoje spotřebních vzorců...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2003 - 2005
Zadavatel:
GA ČR
Výzkum je zaměřen na studium politické a občanské participace žen ve střední a východní Evropě. Analyzován je rozsah a strategie jejich působení v rámci politických stran, neziskových organizacích, odborech a sociálních hnutích. Dále se zkoumá, do jaké...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2003 - 2006
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt přináší analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem, existujících forem zprostředkování zájmů a jejich efektivnosti. Proces zprostředkování zájmů je zkoumán z hlediska sfér, v...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2003
Zadavatel:
ministerský projekt
Smyslem projektu bylo postihnout europeizaci průmyslových vztahů v rámci pokračující ekonomické a politické integrace Evropy. Cílem projektu bylo sledovat vliv přímých zahraničních investic firem, které mají své sídlo v zemích EU a zejména německých...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2003 - 2005
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Český vzdělávací systém patří k nejvíce selektivním systémům a sociální nerovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání patří k největším ve vyspělých zemích (OECD). Nedávno provedené analýzy ukázaly, že vývoj po roce 1989 nevedl v tomto směru k výrazné změně k...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Projekt zkoumal s využitím empirických údajů v ucelené podobě obraz vnímání Německa v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí a zprostředkoval získané poznatky aktérům decizní sféry na lokální, regionální i celostátní úrovni. Napomohl tak...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
interní projekt
Projekt sociologického výzkumu obyvatel sousedících pohraničních oblastí Bavorska a západních Čech se zabýval v perspektivě biografických příběhů hledáním rozdílů a podobností v mentalitách, které lze definovat jako zdroje konfliktů, příp. zdroj...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Koncepce projektu je společným dílem UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control) a Statistics Canada. Projekt je koordinován prostřednictvím realizačního týmu (...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Efektivní politiky musí být založeny nejen na standardním ekonomickém přístupu, nýbrž šířeji. Z hlediska komplementárního socio-ekonomického přístupu analyzujeme čtyři kontroverze. První se týká průběžného penzijního systému a může vést k sociálně-...
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Dosavadní výzkum přispěl k porozumění hlavním tendencím ve vývoji vzdělanostních nerovností a v ekonomickém zhodnocování lidského kapitálu. Ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip ve financování vyššího vzdělávání. Dosažení...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR

Stránky