Completed project

ISSP 2013 - Národní identita III

Trvání projektu: 
2012 - 2014

Národní identita se stala po roce 1989 v sociálních vědách významným výzkumným tématem. V první polovině 90. let dvacátého století došlo v Evropě k řadě událostí, které obrátily pozornost vědců k problematice národní identity - rozpad mnohonárodních států střední a východní Evropy (Jugoslávie, Ruska, Československa), sjednocení Německa, Maastrichtská smlouva a dvě vlny rozšiřování Evropské unie o státy střední a východní Evropy, zavedení evropské měny EURO a zrušení mnoha národních měn. Tyto a mnohé jiné události a procesy (národnostní problémy v Belgii, Španělsku, Spojeném království a Itálii, a imigrace z mimoevropských zemí) podnítily zájem o problematiku národní identity na celém světě. V roce 1995 výzkumná asociace ISSP poprvé realizovala ve 23 zemích světa včetně České republiky komparativní výzkumné šetření Národní identita I. Šetření Národní identita II byl znovu zopakováno v roce 2003 v 34 zemích světa včetně České republiky a jeho třetí vlna (Národní identita III) se uskuteční v roce 2013. Česká republika bude mít za sebou v roce 2013 dvacet let existence a téma národní identity patří do 8. Priority rozvoje české společnosti Národní politiky výzkumu a vývoje 2009 – 2015 (téma 4. Česká identita a okolní svět). Nové mezinárodní výzkumné šetření přinese cenná data o:

 

1. Národní identitě jako identitě kolektivní

2. Vnímání charakteristik národa (státní národ, etno-kulturní národ)

3. Vztahu k teritoriálním a správním entitám (obec/město, kraj, stát, Evropská unie, kontinent)

4. Národní hrdosti

5. Nacionalismu

6. Postojích k imigraci

7. Postojích k etnické asimilaci

8. Postojích ke globalizaci

9. Geografické mobilitě

10. Znalosti jazyků

 

Český soubor bude spravovat ČSDA SOÚ AV ČR, mezinárodní GESIS Data Archive.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
důvěra/sociální koheze
identita
migrace a mobilita
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Nikischer, Richard
Téma:
hodnotové orientace, identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nikischer, Richard
Téma:
identita, mezilidské vztahy, regiony, sociální kapitál
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Nikischer, Richard
Téma:
identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nikischer, Richard
Téma:
identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Nikischer, Richard
Téma:
hodnotové orientace, identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nikischer, Richard
Téma:
identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nikischer, Richard
Téma:
identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Vlachová Klára (ed.)

Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Autorky a autoři knihy zkoumali, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku, jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky.

Téma:
EU, hodnotové orientace, identita, občanská společnost
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie