Projekt

Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti v České republice

Trvání projektu: 
2017 - 2019

Reg. č. projektu: 17-04465S

Výzkumný projekt přispěje k vysvětlení příčin, zkušeností a mechanismů, posilujících nízkou úroveň plodnosti pod hranicí prosté reprodukce v České republice. Bezdětnost a jednodětnost budou zkoumány jako konkrétní projevy plodnosti pod hranicí prosté reprodukce. Metodologicky smíšený výzkum bude postaven na kombinaci sekundární analýzy statistických dat, obsahujících informace o historii událostí, a sběru a analýze biografických rozhovorů. Kvantitativní analýza odhalí faktory, které přispívají k bezdětnosti a k jednodětným rodinám. Kvalitativní analýza (včetně longitudinální případové studie, postavené na opakovaných rozhovorech s komunikačními partnery a partnerkami z předchozí studie) prozkoumá významy, které přikládají bezdětní a rodiče jedináčků jejich reprodukčním trajektoriím. Spojení obou typů dat umožní komplexní pochopení nízké plodnosti v české společnosti. 

Cíl: Výzkumný projekt přispěje k vysvětlení příčin, zkušeností a mechanismů, posilujících nízkou úroveň plodnosti v kontextu post-socialistické země. Konkrétně se zaměří na zkoumání bezdětnosti a jednodětnosti jako projevů plodnosti pod hranicí prosté reprodukce.

Témata: 
gender
rodičovství
rodina
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Hašková, Hana; Dudová, Radka

The article compares the development of policies pertaining to care for preschool children in
the course of the second half of the 20th century in France and in the Czech Republic. It aims at
identifying the key factors that led to the differentiation of the policies and institutions in the two
countries, especially with respect to support for extra-familial care and formal care institutions

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková, Hana
Téma:
rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace