Projekt

Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti v České republice

Trvání projektu: 
2017 - 2019

Reg. č. projektu: 17-04465S

Výzkumný projekt přispěje k vysvětlení příčin, zkušeností a mechanismů, posilujících nízkou úroveň plodnosti pod hranicí prosté reprodukce v České republice. Bezdětnost a jednodětnost budou zkoumány jako konkrétní projevy plodnosti pod hranicí prosté reprodukce. Metodologicky smíšený výzkum bude postaven na kombinaci sekundární analýzy statistických dat, obsahujících informace o historii událostí, a sběru a analýze biografických rozhovorů. Kvantitativní analýza odhalí faktory, které přispívají k bezdětnosti a k jednodětným rodinám. Kvalitativní analýza (včetně longitudinální případové studie, postavené na opakovaných rozhovorech s komunikačními partnery a partnerkami z předchozí studie) prozkoumá významy, které přikládají bezdětní a rodiče jedináčků jejich reprodukčním trajektoriím. Spojení obou typů dat umožní komplexní pochopení nízké plodnosti v české společnosti. 

Cíl: Výzkumný projekt přispěje k vysvětlení příčin, zkušeností a mechanismů, posilujících nízkou úroveň plodnosti v kontextu post-socialistické země. Konkrétně se zaměří na zkoumání bezdětnosti a jednodětnosti jako projevů plodnosti pod hranicí prosté reprodukce.

Témata: 
gender
rodičovství
rodina
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: