Proběhlé akce

30. 10. 2006

1.11. 2006 od 14:00 ve velké zasedací místnosti Technologického centra

30. 10. 2006

11.-12.11. 2006, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

30. 10. 2006

10. listopadu 2006, Rytířský sál Valdštejnského paláce

23. 10. 2006

Seminář Sociologického ústavu AV ČR se koná 2. listopadu ve 14 hodin.

19. 10. 2006

Karel Čada, Alice Červinková, Marcela Linková, Tereza Stöckelová, Josef Gerš

9. 10. 2006

Seminář Sociologického ústavu AV ČR, 19.10. 2006, zasedací mísntost č. 207 14 hod.

25. 9. 2006

konaná 9. října 2006 při příležitostí 150 let Geografie na UK v Praze

Stránky