Projekt

Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity

Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt je koncipován jako interdisciplinární teoretický výzkum na pomezí filozofie a sociologie, s přesahy do ekonomické teorie jednání. Cílem projektu je analyzovat a propojit teorie intersubjektivity v moderní (G. Simmel, A. Schütz, H. Blumer, E. Goffman) a současné sociologii (J. Habermas, A. Giddens), aplikovat na sociologickou teorii intersubjektivity vybrané pojmy současné filozofické hermeneutiky (zejm. H.-G. Gadamer a P. Ricoeur) a identifikovat implikace provedených analýz pro oblast sociologické a ekonomické teorie jednání. Záměrem je na jednu stranu konfrontovat sociologickou teorii s pojmovými možnostmi hermeneutické teorie rozumění, na druhou stranu doplnit filozofický výzkum vztahu mezi rozuměním a jednáním o sociologickou analýzu intersubjektivity, která zahrnuje analýzu sociální interakce a kolektivního jednání.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
sociologická teorie
Zadavatel: 
GA ČR