RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
postdoktorandka/odborná pracovnice - VŠ
Telefon: 
210 310 238
Interní linka: 
238

Životopis

Vzdělání: 

2011 rigorózní řízení, Demografie na PřF UK, Praha

2009 – 2010 magisterské studium Demografie v rámci the European Doctoral School of Demography na Lund University, Švédsko

2007 – 2011 prezenční doktorské studium Demografie na PřF UK, Praha

2005 – 2009 magisterské studium Ekonomické teorie na IES FSV UK, Praha

2005 – 2007 magisterské studium Demografie na PřF UK, Praha

Zaměření: 
  • Vztah mezi ekonomickým a demografickým vývojem
  • Populační/ rodinná politika, formování rodin a plodnost
  • Populační stárnutí
  • Demografické teorie a metody
Pedagogická činnost: 

Přírodovědecká fakulta UK, Katedra demografie a geodemografie (od 2013)

  • Demografické informační systémy
  • Demografie rodin a domácností
  • Ekonomie
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2012 International Summer School of Ageing, National Institute of Health and Science of Ageing (INRCA), Ancona, Itálie

2009 Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Německo (dva měsíce)

2008 letní semestr na Universitetet i Oslo, Fakulta sociálních věd, Katedra ekonomie, Oslo, Norsko

2004 letní semestr na HANKEN - Swedish School of Economics and Business Administration (Svenska handelshögskolan), Helsinky, Finsko