Mgr. Nina Fárová

Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VŠ
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Připojené odkazy

Životopis

Vzdělání: 

2014 - dosud – Doktorský studijní program Etnologie, Západočeská univerzita v Plzni

2012 - 2014 – Magisterský studijní program Sociologie, Západočeská univerzita v Plzni

2009 - 2012 – Bakalářský studijní program Sociologie, Západočeská univerzita v Plzni

Zaměření: 

Nina Fárová je v současné době doktorandkou na Katedře antropologie Západočeské univerzity v Plzni. V rámci své dizertační práce momentálně provádí etnografický výzkum základního školství v ČR, primárně ji zajímá téma mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí. Je členkou týmu NKC – gender a věda, kde pracuje jako tajemnice Genderové expertní komory ČR, která sdružuje expertky a experty v oboru genderových a feministických studií.