PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 223
Interní linka: 
223

Životopis

Vzdělání: 

2006-2012 Ph.D. ekonomie, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
2006 rigorózní zkouška, PhDr.
2003-06 Mgr. ekonomie, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
1999-03 Bc. demografie a ekonomie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Zaměření: 

Ekonomie práce (zaměstnanost, nezaměstnanost, institucionální prostředí, minimální mzda, částečné úvazky), Šedá ekonomika, Blahobyt a životní spokojenost, Makroekonomický výzkum

Pedagogická činnost: 
  • Labour Economics (Master degree), Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (IES FSV UK), teaching assistant, 2010
  • International Macroeconomics (Master degree), IES FSV UK, teaching assistant, 2007-2009
  • Probability and Mathematical Statistics (Bachelor degree), IES FSV UK, teaching assistant, 2007
  • Microeconomics I and II (Bachelor degree), IES FSV UK, teaching assistant, 2006-2008
  • Economics I and II (Bachelor degree), IES FSV UK, teaching assistant, 2003-2004
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2007/8 Universiteit van Amsterdam, Faculty of Economics and Business, Netherlands

Medailonek: 

Kamila Fialová je ekonomka specializující se na makroekonomický výzkum a trh práce. Absolvovala Institut ekonomických studií FSV UK v Praze, kde v roce 2012 získala doktorát obhajobou dizertační práce Three Essays on Labor Market Institutional Environment. Vedle ekonomie také studovala demografii na Přírodovědecké fakultě UK. Kamila pracuje v oddělení Ekonomické sociologie v Sociologickém ústavu AV ČR od roku 2014. V minulosti byla zaměstnaná jako makroekonomická analytička v oddělení hlavního ekonoma Komerční banky a v kanceláři místopředsedy vlády pro ekonomiku na Úřadu vlády ČR. Několikrát také pracovala jako konzultantka v oblasti trhu práce pro Světovou banku.