Hledat

Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie pojednává o současné české religiozitě/spiritualitě ve vztahu k socioekonomickým hodnotám.
Publikace
Autoři: Kuchařová, Věra, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná
Kapitola podává základní přehled o ekonomickém vývoji v ČR, situaci na pracovním trhu a sociálně profesní struktuře společnosti v období od druhé světové války do současnosti. Zabývá se rovněž vývojem a skladbou domácností, příjmovou úrovní, vzdělanostní strukturou obyvatelstva,...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor se věnuje významu bible pro život českých exulantů a tajných nekatolíků v 18. století.
Publikace
Autoři: Altová, Blanka, Zdeněk R. Nešpor
In the 17th and 18th centuries, the Counter-Reformation in the Central European Hapsburg lands led to the full prohibition (Bohemia, Moravia, Alpine lands) or to the wide restriction (Silesia, Hungary) of Protestantism, which included the confiscations of Protestant churches and...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Předmětem metodologické studie je lidová zbožnost v Čechách v 18. století.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The autor describes and analyses state of religion in the Czech Republic and its development during the 20th century.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R. (ed.)
OBSAHI. Studium českého nekatolictví v 18. století a jeho možnostiSoučasný stav výzkumu českého nekatolictví 18. století (Zdeněk R. Nešpor)Možnosti využití fondů vikariátních úřadů v bádání o nekatolících doby předtoleranční a toleranční (na příkladu fondu Vikariátní úřad Nymburk...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Kritická reakce na článek B. Spalové, popisující současný stav, možnosti a perspektivy vývoje současné české sociologie náboženství.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Author analyses European and North American enlightenment of the 18th century and its impact on churches and religion.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Z. R. Nešpor se rozhodl důkladně zmapovat vydatnou publicistickou scénu evangelických časopisů, a to v myslitelné úplnosti (nevynechávaje ani časopisy, jejichž vydávání nepřesáhlo jeden ročník, časopisy regionální nebo německojazyčné). Tato úplnost se netýká jen výčtu, nýbrž i ch...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The autor describes and analyses state of religion in the Poland and its development during the 20th century.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace přináší soubor metodologicky i obsahově originálních příspěvků předních českých historiků, znalců dějin umění a literatury. Předkládá myšlenkově ucelené úvahy na témata v domácím prostředí známá (dílo soluňských bratří) i méně známá (lidové misie, náboženská vzdělávací...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Kapitola nastiňuje pozici náboženství (jak církevně organizovaného, tak necírkevního) v současné české společnosti a srovnává situaci s ostatními evropskými zeměmi.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor se v článku věnuje českým nekatolíkům v 18. a 19. století, jejich vnějším i vnitřním označením a jejich postupným proměnám. Před Tolerančním patentem byli pronásledovaní tajní nekatolíci většinou označováni za heretiky, zatímco oni sami se, ne vždy oprávněně, považovali za...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zděnek R.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Encyklopedie je vůbec prvním pokusem o zmapování moderních českých, moravských a česko-slezských evangelických církví (a starokatolické církve) v zemském smyslu. Obsahuje popis jednotlivých sborů a církevních staveb Českobratrské církve evangelické (která vznikla spojením českoja...

Stránky