Hledat

Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R., Martina Hornofová, Martin Jakoubek
Článek se věnuje banátským a bulharským Čechům, kteří po 2. světové válce reemigrovali do českého pohraničí. Jejich specifická religiosita, jíž byly věnovány předchozí tři části studie, přitom zůstala zachována a ve vztahu k převážně ateistickému okolnímu českému prostředí působi...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R. a kol.
Náboženství v 19. století je prvním pokusem o zmapování sociálního a kulturního působení českých církví (v zemském smyslu) v celém „dlouhém 19. století. Domácí i zahraniční výzkumy dnes již jednoznačně ukazují, že nevystačíme s apriorní představou sekularizac...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga
Náboženství významným způsobem utváří společnost a poskytuje základní normy společenského chování. I když v dnešní české společnosti téměř 2/3 populace nepatří k žádnému náboženskému vyznání, nelze popřít, že tato společnost má i nadále vztah ke křesťanským normám a hodnotám. To...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R., Dušan Lužný
Náboženství působí na život společnosti. Má vliv na politiku, kulturu i ekonomiku. Také mnohé sociální instituce vycházejí z náboženských kořenů. Sociologický přístup ponechává stranou pravost jednotlivých náboženství. Soustřeďuje se na výzkum sociálního jednání, vztahů a skupin,...
Aktualita
Zajímá vás moderní religiozita? Ptáte se, proč je česká společnost jednou z nejméně náboženských na světě? Chcete porozumět sociologickým, historickým a antropologickým výzkumům náboženství? I jejich omezením? Chcete se dozvědět něco víc z dějin české sociologie? Proniknout do di...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Aktualita
Rozsáhlá monografie pojednává o proměnách české lidové zbožnosti a jejích zdrojů v souvislosti s nástupem modernity.
Akce
23. 9. 2009
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zve na seminář   Martin Vávra, Dana Hamplová Náboženství a in/tolerance - Vliv různých forem religiozity na vytváření symbolických hranic. Seminář se koná ve čtvrtek 1. října 2009 v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v zasedací místnosti č. 207...
Projekt
Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji.
Trvání projektu: 2008 - 2010
Akce
1. 11. 2014 - 14. 11. 2014
Týden vědy a techniky AV ČR
Sociologický ústav na letošním Týdnu vědy a techniky AV ČR nabídne nabídne řadu tématických přednášek našich vědkyň a vědců. Tématem letošního ročníku TVT je Dotkni se vědy. Akce proběhne ve dnech 1.–15. 11. 2014.
Projekt
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796  Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Anotace projektu:
Trvání projektu: 2017 - 2020
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The author examines both "old" and "new" church religiom, "alternative" spiritual outlets, and the religious attitudes of the general population in the Czech Republic presenting sociological surwey data and etnographical research.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický celek, jako svět ,za´ naším světem. V základu všech příspěvků přitom stojí k...

Stránky