Projekt

Dynamika změny v české společnosti

Trvání projektu: 
2014 - 2018

Projekt bude zkoumat dynamiku změn v české společnosti prostřednictvím panelového výzkumu domácností. S použitím poznatků ze sociologie, ekonomie a politologie se projekt zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení; politickou participaci a občanskou společnost. Postoje, preference a chování v rámci domácnosti bou používány k testování řady teorií sociální změny. Časové snímky a dotazování dětí poskytnou evidenci o jejich každodenním životě a procesu socializace, v němž se další generace občanů připravuje na participaci v české společnosti. Explanační modely budou testovány s využitím pokročilých statistických metod. Kromě zmapování procesu sociálních změn projekt přispěje k odborné přípravě další generace českých společenských vědců.

Cíl projektu:
Cílem projektu je výzkum sociálních změn v soudobé české společnosti pomocí 4 vln panelového výzkumu domácností. Základními tématy výzkumu je rodina, vzdělávání, trh práce, bydlení a nerovnosti v bydlení a politická participace.

Web projektu: www.promenyceskespolecnosti.cz

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Mysíková, Martina

This paper uses the national EU-SILC 2013 data to analyse the impact of the distribution of personal income between partners on reported financial well-being of couples in the Czech Republic. It focuses on partners in two life stages: couples raising children and couples with empty nests. On average, women contribute substantially less to the household budget than men and their financial satisfaction is slightly lower.

Téma:
ekonomie, gender, mzdy a příjmy, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš
Téma:
gender, mezilidské vztahy
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Lyons, Pat, Kindlerová, Rita (eds.)

CO SI ČEŠI NALHÁVAJÍ O ČEŠÍCH?

MÁ JMÉNO VLIV NA NAŠI KARIÉRU?

JE U NÁS NÁBOŽENSTVÍ MRTVÉ?

JSOU ČESKÉ HODNOTY VÝJIMEČNÉ?

JAKÉ JE „NÁZOROVÉ KLIMA“ V ČESKÉ REPUBLICE?

Cena knihy je 190 Kč (378 s.)

O KNIZE 47 ODSTÍNŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Téma:
gender, média, občanská společnost, politika (a postoje k politice), spotřeba, vzdělání, životní styl
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Pat Lyons and Rita Kindlerová (eds.)
  • Do Czechs want equality?
  • Are Czechs a nation of grumblers?
  • Are Czechs prejudiced?
  • How do Czechs spend their time?
  • Czexit?
  • What do Czechs think about migrants and do Czechs fear foreigners?

Price of the book 350 Kč (552 pages)

 

Téma:
ekonomie, mezigenerační vztahy, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie