Novinky

22. 6. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
14. 6. 2007
Nová publikace
Karel Čada, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Tereza Stöckelová: Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média
1. 6. 2007
Ostatní
Socioweb je po roce opět věnovaný tématu sociologie vzdělání.
1. 6. 2007
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 221 183 591-2
31. 5. 2007
Ostatní
studenta/studentku nebo absolventa/absolventku vysoké školy, který/-á má zájem zabývat se tématy sociální demografie a sociologie rodiny.
14. 5. 2007
Tisková zpráva
Profesor Matějů se připojí k malé mezinárodní skupině akademiků a expertů, kteří se budou příští rok společně zabývat tématem globálního významu
3. 5. 2007
Ostatní
na základě návrhu Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle § 17, odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, jmenoval předseda Akademie věd ČR Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., PhDr. Marii Čermákovou do funkce ředitelky Sociologického ústavu AV...
3. 5. 2007
Ostatní
Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání dne 27. března 2007 podle § 19 odst. (4) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích v platném znění a podle čl. 17 přílohy Stanov Akademie věd ČR jmenovala s účinností k 1. květnu 2007 na pětileté funkční období dozorčí...
1. 5. 2007
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 221 183 591-2

Stránky