Novinky

2. 4. 2007
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 221 183 591-2
30. 3. 2007
Ostatní
Aktuální číslo je věnováno tématu historické paměti.
27. 3. 2007
Ostatní
Zájemci o editorství monotematických bloků Sociologického časopisu mohou redakci SČ zasílat návrhy.
7. 3. 2007
Ostatní
Časopis Naše společnost, který pátým rokem vydává Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je od letošního roku recenzovaným periodikem.
6. 3. 2007
Ostatní
a stává se recenzovaným časopisem: výzva pro autory a autorky.
1. 3. 2007
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 221 183 591-2
1. 3. 2007
Ostatní
Po roce se Socioweb vrací k tématu veřejnosti, veřejného mínění a výzkumů veřejného mínění.
22. 2. 2007
Ostatní
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistentky (asistenta) ředitele.
21. 2. 2007
Nová publikace
Publikace, která je výsledkem spolupráce odborníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, si klade za cíl seznámit čtenáře s pojmem kvalita pracovního života, s jeho vztahem ke kvalitě života obecně i s...
2. 2. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Stránky