Novinky

7. 11. 2007
Nová publikace
Mgr. Alice Červinková, Mgr. Marcela Linková, Mgr. Kateřina Šaldová, Bc. Hana Tenglerová
7. 11. 2007
Nová publikace
Editorka: Mgr. Marcela Linková, Autorky: PhDr. Hana Havelková, Ph.D., PhDr. Drahomíra Kraťková, Mgr. Marcela Linková, RNDr. Jana Motyková, Mgr. Tereza Stöckelová, doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., Bc. Hana Tenglerová
6. 11. 2007
Ostatní
Jedná se o práci na plný úvazek. Pracovní náplň obnáší administrativní úkony: vyřizování klasické a emailové korespondence, evidenci rukopisů, přípravu účetních dokladů, organizaci seminářů a schůzí, přípravu pohoštění aj. Vhodné pro ty, kdo chtějí získat zkušenosti s příslušným...
1. 11. 2007
Ostatní
čtvrtek 8. listopadu 2007 od 9:00 do 16:00 hodin
1. 11. 2007
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 221 183 591-2
1. 11. 2007
Nová publikace
Osu aktuálního čísla tvoří výběr z příspěvků přednesených zástupci oddělení Gender a sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., na konferenci "Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?“, která se konala 16. října 2007 v budově Akademie věd ČR.
24. 10. 2007
Nová publikace
Výzkumná struktura této studie stojí na analýze podmínek úspěšnosti a neúspěšnosti místních referendových kampaní v jedné zemi, na jejímž základě jsou vyslovena obecnější tvrzení o místní referendové politice u jednoho referendového typu: střední Evropy jako celku.
11. 10. 2007
Nová publikace
Ročník 5 (2007), číslo 1. Naše společnost je recenzovaný vědecký časopis, vydávaný Centrem pro výzkum veřejného mínění SOÚ, AV ČR, v.v.i.
1. 10. 2007
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 221 183 591-2

Stránky